بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

خط خطی/ مرتضی متین،

خط خطی/ مرتضی متین

هرچه می گویم بمان اما نمیمانی، چرا؟ از قرار و وعده های خود پشیمانی، چرا می نویسم روز و شب با اشک چشمم نامه ها خط خطی های…