بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

دکترای افتخاری دانشگاه بین المللیHARVEST MISSION تکزاسِ آمریکا، به بسم الله شریفی(مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سبزمنش) اعطا شد