بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

رها فلاحی

سه شعر کوتاه از رها فلاحی

(۱) باد که می‌وزد درختان می‌رقصند میان این رقص، سرگیجه، سهم برگ‌هاست... (۲) جوجه‌ها که مادرشان مرد از جیک‌جیکشان فهمیدم، به من…