بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

ضرر در‌ زر (گزینه‌ی شعری حسیب احراری، عضو فعال بنیاد جهانی سبزمنش) در کانادا منتشر شد