بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

من نمی دانم چرا غافل شدید/ عبدالقیوم طاهری عضو ارشد سبزمنش

من نمی دانم چرا غافل شدید/ عبدالقیوم طاهری

در پسی یک روشنی گم شدم

در میانِ جنگلِ از بید ها

های آدم ها شما دیوانه اید

زندگی دارید به سد تردید ها

 

هیچ می دانی که نورِ آفتاب

در دروان گور هم در غار نیست

گوش کن حرفی بزرگان خرد

از بلا دوری گزنید عار نیست

 

با صدای های بلندی مرگ باد

سر به سر گفتید پشتی مار ها

بر گلوی سد کبوتر تیغ را

می کشید و باز با تکرار ها

 

با حضور تان در این ماتم سرا

قاتلِ سد ها نفر انسان شدید

بس کنید دادنِ کافر شعار

های آدم ها شما حیوان شدید

 

در درونِ خانه ی زنبور ها

کودکی افگند دستی خویش را

من نمی دانم چرا غافل شدید

های مردم های کم اندیش ها

عبدالقیوم طاهری

ارسال یک پاسخ