بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

مطالب کاربر

چهار پاره ی: نامه
3 ماه ago no Comment

شهر خاکستری، دوباره غروب…بوی فقر و فلاکت و سختیکوچه ای در جنوب پایین شهرخانه ای با پلاک بدبختی… پدرِ خانه غرق خوابیدنخسته از حس تلخ بیداریخسته از قرص های اعصاب وخسته از این روند تکراری مادرِ خانه هم که چشم به راهمنتظر باز خسته، کو پسرش؟از زمانی که رفته سربازیزده انگار فکر بد به سرش… […]

چهار پاره ی: نامه
3 ماه ago no Comment

شهر خاکستری، دوباره غروب… بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی…   پدرِ خانه غرق خوابیدن خسته از حس تلخ بیداری خسته از قرص های اعصاب و خسته از این روند تکراری   مادرِ خانه هم که چشم به راه منتظر باز خسته، کو پسرش؟ […]

Img 20240426 102941 238 1
3 ماه ago no Comment

شهر خاکستری، دوباره غروب…بوی فقر و فلاکت و سختیکوچه ای در جنوب پایین شهرخانه ای با پلاک بدبختی… پدرِ خانه غرق خوابیدنخسته از حس تلخ بیداریخسته از قرص های اعصاب وخسته از این روند تکراری مادرِ خانه هم که چشم به راهمنتظر باز خسته، کو پسرش؟از زمانی که رفته سربازیزده انگار فکر بد به سرش… […]

Img 20240426 102941 238
3 ماه ago no Comment

شهر خاکستری، دوباره غروب… بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی…   پدرِ خانه غرق خوابیدن خسته از حس تلخ بیداری خسته از قرص های اعصاب و خسته از این روند تکراری   مادرِ خانه هم که چشم به راه منتظر باز خسته، کو پسرش؟ […]

غزل
3 ماه ago no Comment

جهش کن تا جِهد غم از سلول های دلت بیرونبریزد درد پیهم از دل پا در گِلت بیرون بخشکان چشمه های کین را در چاه افکارتکه نفرت می طراود از نگاه قاتلت بیرون به مقصد کی رسد گم کرده راهی در بیابان هاخوشی در خانه ات…، داری تلاش از منزلت بیرون دمی آسوده گی را […]

غزل
3 ماه ago no Comment

جهش کن تا جِهد غم از سلول های دلت بیرونبریزد درد پیهم از دل پا در گِلت بیرون بخشکان چشمه های کین را در چاه افکارتکه نفرت می طراود از نگاه قاتلت بیرون به مقصد کی رسد گم کرده راهی در بیابان هاخوشی در خانه ات…، داری تلاش از منزلت بیرون دمی آسوده گی را […]

غزل
3 ماه ago no Comment

جهش کن تا جِهد غم از سلول های دلت بیرونبریزد درد پیهم از دل پا در گِلت بیرون بخشکان چشمه های کین را در چاه افکارتکه نفرت می طراود از نگاه قاتلت بیرون به مقصد کی رسد گم کرده راهی در بیابان هاخوشی در خانه ات…، داری تلاش از منزلت بیرون دمی آسوده گی را […]

Img 0874
3 ماه ago no Comment

جهش کن تا جِهد غم از سلول های دلت بیرونبریزد درد پیهم از دل پا در گِلت بیرون بخشکان چشمه های کین را در چاه افکارتکه نفرت می طراود از نگاه قاتلت بیرون به مقصد کی رسد گم کرده راهی در بیابان هاخوشی در خانه ات…، داری تلاش از منزلت بیرون دمی آسوده گی را […]

سندوس نظام الکوزایی با صائب تبریزی
3 ماه ago no Comment

( مشاعره )           روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان بخت سیاه اهل هنر سبز می‌شود…!   #صائب_تبریزی   گر برف سرخ هم آید از آن آسمان ما چشمان غیر اهل هنر عجز می شود!   #سندوس_نظام_الکوزایی         این که روزی بی تردد می رسد افسانه است  […]

سندوس نظام الکوزایی با صائب تبریزی
3 ماه ago no Comment

( مشاعره )           روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان بخت سیاه اهل هنر سبز می‌شود…!   #صائب_تبریزی   گر برف سرخ هم آید از آن آسمان ما چشمان غیر اهل هنر عجز می شود!   #سندوس_نظام_الکوزایی         این که روزی بی تردد می رسد افسانه است  […]