بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

آموز و خوانش دیوان حضرت حافظ

درین بخش شما خواننده و شنونده شرح ابیات دیوان حافظ میباشید که توسط دکتر پریوش ابراهیم تقدیم شما میگردد.