بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

آموزش و شرح داستانهای شاهنامه

شما میتوانید آموزش، خوانش و شرح داستان های شاهنامه را ازینجا دنبال نمایید.
مجری و استاد: دکتر نیلوفر سادات عبداللهی