بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

صلح جهانی

ما برای برقراری صلح در سطح جهان متعهدیم و بدین منظور در حد توان تلاش خواهیم کرد. این بخش برای نشر مطالب ترویج صلح و همگرایی اختصاص داده شده است.