بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آبرو/ بهارادیب(سلام زاده)

تـا شدم عاشق به بانـــو آبرو دادم بـــه بــــاد

تـا تـــرا دیـــدم مجـــالِ گفـتگو دادم بـه بـــاد

 

در نـوایت در هوایت نورِ چــشمِ خویـــش را

بـا دو چشمت دیده، ‌دیده رو به رو دادم به باد

 

تـا صــدای دل‌نـــشینت بر دلِ مـــن جا گرفت

مـن صــدای تار و تنــبور و چـغــو دادم به باد

 

نامــه‌ی از خــونِ دل باتــو نوشــتم صد دریغ

پیــش پـ‍ــایت تا فـگنــدی آرزو دادم بــه بــاد

 

ان‍ـخــسافـم از جـــفایـت در مـــ‍هــیلِ روزگــار

ایـن جـوانی را ببـین که موبـمو دادم بــه بــاد

بهارادیب(سلام زاده)

تاریخ سروده_۱۴۰۱/۱۲/۱۹

ارسال یک پاسخ