بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
شریفی
نام / نام خانوادگی
شریفی
ایمیل
زندگی نامه
عبدالله شریفی فرزند بسم الله شریفی، دانش آموز، اندکی شاعر...
وب سایت / وبلاگ
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Vip Author
گروه اندیشمند شامل اعضاء میشوند که از تجربه کافی در عرصه نویسندگی یا یکی از بخش های...
Sorry, عبدالله شریفی has not made any blog posts yet.
عبدالله شریفی does not have any friends yet.
۲۰۱۹۰۳۰۹ ۰۹۱۴۲۹
Img ۲۰۲۰۰۵۲۴ ۰۸۴۵۳۱