بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

کاور سبزمنش
71057 1
مسعود آزادبخت
اسم شما
آزادبخت
نام / نام خانوادگی
آزادبخت
ایمیل
زندگی نامه

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی مدرس دانشگاه پژوهشگر عضو انجمن پژوهشگران ایرانی عضو بنیاد نخبگان شاعر نویسنده عضو جمعیت هنرمندان وزارت ارشاد سرباز وطن آثار تالیفی: ۱_کتاب سلام صبح؛مجموعه اشعار سپید ۲_کتاب گاهی سپید؛مجموعه اشعار سپید ۳_کتاب بخت واژه ها؛مجموعه اشعار سپید ۴_کتاب شبکه عصبی کانولوشن و طبقه بندی تصاویر ندول ریه

Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, مسعود آزادبخت has not made any blog posts yet.
مسعود آزادبخت does not have any friends yet.
71057 1
کاور سبزمنش