بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
movafaghi
نام / نام خانوادگی
movafaghi
ایمیل
زندگی نامه

شاعر سپید. داستان نویس. صاحب سه تالیف

Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, maryam movafaghi has not made any blog posts yet.
maryam movafaghi does not have any friends yet.
Sabz Logo
کاور سبزمنش