بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
Haqiqat
نام / نام خانوادگی
Haqiqat
ایمیل
زندگی نامه
متولد هرات سال ۱۳۶۷ فعال مدنی و حامی حقوق زن
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, Mahnaaz Haqiqat has not made any blog posts yet.
Mahnaaz Haqiqat does not have any friends yet.
20220615 095022
کاور سبزمنش