بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

کاور سبزمنش
Screenshot ۲۰۲۳۰۴۱۶ ۱۸۱۰۱۰ Gallery
شهریار جعفری منصور
اسم شما
جعفری منصور
نام / نام خانوادگی
جعفری منصور
ایمیل
زندگی نامه
شاعر ، نویسنده و ویراستار
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, شهریار جعفری منصور has not made any blog posts yet.
شهریار جعفری منصور does not have any friends yet.
Screenshot ۲۰۲۳۰۴۱۶ ۱۸۱۰۱۰ Gallery
کاور سبزمنش