بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
گوهرتاج مرادی آگاهی
نام / نام خانوادگی
گوهرتاج مرادی آگاهی
ایمیل
زندگی نامه
گوهرتاج مرادی آگاهی(۱۳۶۲) نویسنده و شاعر، آثار چاپ شده، انتظار، قفس‌بهر قناریست، اقیانوس ارام، جنایات‌علیه زنان(داستان فراروایت) و کتاب مشترک چه بیکران ندارمت
کشور
Afghanistan
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, moradi has not made any blog posts yet.
moradi does not have any friends yet.
Screenshot ۲۰۲۳ ۱۱ ۱۶ ۱۵ ۱۸ ۲۲ ۴۰۲ Com.miui .videoplayer
کاور سبزمنش