بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

داستان کوتاه ( خوب یا بد )

( خوب یا بد )

 

 

پدری برای فرزندش دفتر و خودکاری داد و گفت: 

این دفتر و خودکار را بردار و هرچه که میخواهی بر دفترت بنویس. هروقت رنگ خودکارت تمام شد، بعد بیا تا باهم نوشته هایت را بخوانیم.

فرزند با خوشحالی دفتر و خودکار را برداشت، بعد شروع به نوشتن کرد. آنقدر نوشت و نوشت تا رنگ قلم به اتمام رسید.

یک هفته بعد، فرزند با دفتر پُر نزد پدر آمد و گفت:

پدر جان، همانطور که گفتی آنقدر نوشتم تا خودکارم از رنگ افتاد.

پدر گفت: خوب بگو ببینم چه چیزهایی نوشتی؟

فرزند گفت: چیزهای زیادی نوشتم.

پدر گفت: چیزهایی که نوشتی خوب اند یا بد؟

فرزند پاسخ داد: خوب اند پدر جان.

پدر لبخندی زد و افزود:

آفرین فرزندم. در زندگی تو هم یک خودکاری، و روزی رنگ این خودکار به پایان می رسد؛ اما رنگ آن روی صفحه های دفتر برای همیشه باقی خواهند ماند. پس کوشش کن تا قبل از به پایان رسیدن عمرت از خود چیزهای خوب و زیبایی به جا بگذاری، نه چیزهای بد.

فرزند پرسید: چه چیز خوبی باید بنویسم؟

پدر گفت: بنویس نیک خواهی، محبت، شفقت، یاری و همدلی.

 

 

 

 

قلم برگیر و بنویس نیک خواهی

نویس از راه حق و حق شناسی

 

نویس تا لحظه‌ای که رنگ دارد

کز این کردار خدا گردد راضی

 

 

 

 

نویسنده: #سندوس_نظام_الکوزایی

 

 

 

 

https://t.me/asheareSNA

ارسال یک پاسخ