بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آسمان‌پارسی/دکتر احمد‌شکیب‌بزرگ‌امید

آسمان‌پارسی/دکتر احمد‌شکیب‌بزرگ‌امید

کهکشان در کهکشان، رقصنده جان پارسی
زندگی مرگ است و بی جان، بی جهان پارسی

آب خضر و آتش زردشت همدم گشته اند
در نگارستان گنج شایگان پارسی

شعله ” سرمد”، ” انیس” موج طوفان گشته است
تیر ” آرش”، باز بنگر در کمان پارسی!

آرزوی سرفروشی، آبروی آتش است
تا برافرازی درفش ” کاویان ” پارسی!

پارس شد بی ” کاریان”، “بهرام “و “ناهید” اش فسرد
مانده برجا واپسین آتش: زبان پارسی!

مشعل ” مزدشت” را مفروش و مسپار اش به هیچ
تا نماند این زمین بی آسمان پارسی!

#احمد‌شکیب‌بزرگ‌امید

ارسال یک پاسخ