بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

خط سرنوشت/ نصرت سکندری

خط سرنوشت/ نصرت سکندری

یادی ز یار رسید
خط سر نوشت به ما
او جان می‌دمد به من
من جان می دهم.
در آیه‌های عشق
چه فرمود خدایش ؟!
دوست داشتن ” او ” فرض و رضای خدا است
یک حرف نگاه‌اش همین شعر وصال را
در زیر لحد باز بگویم
بنامش بهشتم!
نصرت سکندری
کابل_افغانستان

نظرات بسته شده است.