بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

ز دنیا امتنان دارم/ پروین پورصفر بروجنی(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

ز دنیا امتنان دارم/ پروین پورصفر بروجنی

چه میخواهم ازین دنیا نمیدانم، گمان دارم
فقط با حال خوب خود ز دنیا امتنان دارم

هزاران حرف ناگفته ، گلویم بغض و درد الود
دلی عاشق ولی زخمی، ز تیغ ناکسان دارم

شبم تاریک و روزم غرق افکار پریشان است
زبان من نمی چرخد، که چون بغضی نهان دارم

نمی دانم چرا درد مرا درمان نمی خواهد
خدا … زخمی ز نامردان و تیر ظالمان دارم

مراعات میکنم اما دلم دنیایی از درد است
به سینه گوهر عشق و”غمش” را بیکران دارم

چو می پرسندحالم را، پریشان است بی مقدار
که من حال خرابم را به سینه جاودان دارم

#پروین_پورصفر_بروجنی
متخلص به #خاتون_شرقی

ارسال یک پاسخ