بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سیب حوا/ سعیده وثوق(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

سیب حوا/ سعیده وثوق(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

برایم سیب سرخی از بهشت آور!
سفر باید مرا
حوّای دورانم
نه حوّا؛
او مردّد بود در چیدن
که من مشتاق تبعیدم.
هوای خانه ام تار است و ابری
گریزانم از این زاری
تبسم
شعله وز، خاکستر خاموش موهایم.
من از طوفان دریای درونم ،
که خون دیوانه وار از رگ به قلبم می‌گریزد، می هراسم

سفر باید که از هر بند بند استخوانم ناله می خیزد
در این بی تابی و بلوا
مرا مهمان دنیایی دگر کن .
برایم شهر آغوشت بهشت است
و سیب گونه‌ات هرچند ممنوعه
هوس آورتر از سیب بهشت است
مرا هم راه خود کن در سفر
زیرا برایت باغ سیبی ارمغان دارم
سعیده وثوق

ارسال یک پاسخ