بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

وعده بهار/ مهرماه فایز(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

وعده بهار/ مهرماه فایز(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

در دل تاریکی‌ها
شراره‌های نور
خواهد درخشید
کوله.بار غم‌ها
را خواهیم بست
زخم‌ها به مرور زمان
مداوا خواهد شد
صبور باش!
سحر در خواهد زد
بهار وعده برای این خرمن‌های
سوخته داده است
مهرماه (فایز )☘️

ارسال یک پاسخ