بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

چند رباعی از: کیهان ژولیده انارکی(عضو ارشد سبزمنش)

چند رباعی از: کیهان ژولیده انارکی(عضو ارشد سبزمنش)

سر تا سر کوچه هی مرا جار نزن

اعلامیه ام   را  سر دیوار   نزن

ترکم   تو نموده ای رفتی اما

هی جار میان  ره  بازار نزن

 

گفتی که شراب ناب انگور خوش است

چنگیُ ربابُ ضرب ُسنتور خوش است

گفتم به تو من عزیز دل ها پندی

“آواز دهل شنیدن از دور خوش است”

 

این گونه که دل  تورا تمنا دارد

دیوانه شده خواهش بیجادارد

هربارمیان جمله تن ها تنهاست

او دلشدگان  را همه رسوا دارد

 

کنارم   نیستی  تشویش دارم

بدون تو چه راهی پیش دارم

نمیدانم چه خواهد شد دلم را

چو  برگ سبزی از درویش دارم

 

وقتی که اجاق کور عینک دارد

دندان طمع یقین که سمعک  دارد

در دفتر خاطرات خود بنویسید

هر جوجه خروس عشق تنبک دارد

 

مانند ستونِ  خانه ی متروکم

پای دل من شکسته و مفلوکم

اصلا تو بگو وجود دارم آیا

بر زندگی خودم دگر مشکوکم

 

 

کنارم   نیستی  تشویش دارم

بدون تو چه راهی پیش دارم

نمیدانم چه خواهد شد دلم را

چو  برگ سبزی از درویش دارم

کیهان ژولیده انارکی( عضو ارشد سبزمنش)

ارسال یک پاسخ