بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

کاور سبزمنش
IMG ۲۰۲۲۱۲۱۳ ۰۲۲۳۴۵ 1
مبین پرویزی
اسم شما
پرویزی
نام / نام خانوادگی
پرویزی
ایمیل
authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
2 روز ago no Comment

می‌نویسم غزلی از غم جان در غربتتا به دستت برسد فصل خزان در غربت مبدأش قلب غریبم که شکستی آن رامقصدش هم همه هر جای جهان در غربت تو وطن بود تنت حیف که در تبعیدمیک نفس عطر وطن چند ؟ گران در غربت … آنقدر خوب تر از خوب تر از خوب تریماه از […]

2 روز ago no Comment

می‌نویسم غزلی از غم جان در غربتتا به دستت برسد فصل خزان در غربت مبدأش قلب غریبم که شکستی آن رامقصدش هم همه هر جای جهان در غربت تو وطن بود تنت حیف که در تبعیدمیک نفس عطر وطن چند ؟ گران در غربت … آنقدر خوب تر از خوب تر از خوب تریماه از […]

1 سال ago no Comment

شد سیل سه قطره خون هدایت نشدیم از درد نوشتیم و حمایت نشدیم تاریخ نخواندیم که تکرار شدیم ما زنده به گوریم و روایت نشدیم … – مبین پرویزی –

مبین پرویزی does not have any friends yet.
popup close
IMG ۲۰۲۲۱۲۱۳ ۰۲۲۳۴۵ 1
popup close
کاور سبزمنش