بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آسمان شاهد است/ محمدرضا سلطانی(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

آسمان شاهد است/ محمدرضا سلطانی(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

از پیراهنت

عطر روییدن

می آید

 

دشت مهرت چه وسیع است

آنگاه که دست‌هایت

مرهم می شوند

زخمهای نبودن را

 

دلت

ریحانی

که حال دنیا را عوض می کند

 

سینه ات وای سینه ات

لانه ی پرندگان

رو به دشت رهایی ست

و شکارگاه من

 

می بینی جهان  را

این همه زیبایی

 

از پرکردن فاصله هایی ست

که دود می شوند

 

آسمان شاهد است

دل داده ام

به پیوند دشت و دریا

باید‌منتشر شوم

میان سرخی لبهایت

 

محمدرضا سلطانی

نظرات بسته شده است.