بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

از فروزى بر دلدار رسانيد سلام

محمد فقير فروزى پنجشيرى

از فروزى بر دلدار رسانيد سلام

 

ساقى از بخت نگون باده گسارم چكنم

من سودا زده بى باده خمارم چكنم

 

ياد بدعهدى دلدار خياليست شگرف

حيف صد حيف كه دور از بر يارم چكنم

 

در ره عشق كه رسوايى او منزل اوست

بولاى تو كه رسواى ديارم چكنم

 

عالم از شعشعه ء عشق بود مهر فزا

واى اگر عشق تو شد عقبه ء كارم چكنم

 

من از آن روز كه دلداده و آواره سرم

بيتو ديگر نبود صبر و قرارم چكنم

 

ره دشوار جهان مى سپرد چرمه ء ذوق

همرهان بار گى و بار ندارم چكنم

 

آه اگر يار بديدار من زار رسد

جان نه چيزيست كه آرم بنگارم چكنم

 

غم پتياره رسد عاشق دل باخته را

اگر از عشق تو دل باخته وارم چكنم

 

از فروزى بر دلدار رسانيد سلام

نازنينا به تو گر جان نسپارم چكنم

 

١٣٦٤/٥/٣/ كابل

محمد فقير فروزى پنجشيرى

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.