بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

جنگل واژه ها/ فریده نورمحمدی یگانه

افشان کرده

ماه بانوی آسمان

موهای مهتابی اش را

میان جنگل واژه هایم

تیر نزنید

آسمان آبی شعرم را

دنیا

رنگ خون می شود

___

دلم فریاد می زند

چشم ها یم

افتاده مجروح

ته کوچه ی

صحنه های دلخراش

کی مداوا می شویم

من و این

شعر زخمی

___

این روزها

زیاد گم می شوم

گاهی با صدای باران

گاهی با ترانه

گاهی با شعری آشنا

تا برگردم

اول چایی ام سرد می شود

بعد دل امیدوارم

___

 

عصر جمعه

پارک و گلهای بهاری

پیر مردهایی  غمگین

در سکوتی اعتراضی

باید روزنامه ای 

چاپ شود

برای اعلان عشق های گمشده

___

 

 فلک را

چرخ می زند فقر

 و ما

هر روز بیشتر

در جیب هایمان

فرو می رویم

____

 

شاید این جماعت

از سوراخ های ته جیبشان

به خیابان ریخته اند

کسی چه می داند

 

 

ارسال یک پاسخ