بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

خدا خدای من است/ هدیه سلیمانی(عضو محترم بنياد جهانی سبزمنش)

خدا خدای من است/ هدیه سلیمانی(عضو محترم بنياد جهانی سبزمنش)

هوا هوای پریدن، خدا خدای منَ است
که واژه‌های نگاهِ تو دهخدای من است

فرشته‌های نجاتِ زمین کجا هستند؟
که‌ چترِ سایه‌ی مهرِ تو ره گشای من است

غریبگی نکن ای آشِنای دیرینَم
که شوقِ ساعتِ صفرِ تو آشنای من است

به گونه‌های کبوتر نشسته پاییزت
نسیمِ دهکده‌های تو کَدخدای من است

به روی عرشه‌ی قلبت به واژه دل بستم
که بادبانِ لطیفِ تو ناخدای من است

جهان شمولی و من سرزمینِ تاریخَت
که چین و کشورِ ماچینَت اژدهای من است

تویی که شیشه‌ی عمرِ منی، بقای منی
که در تعالیِ تو، رشد و ارتقای من است

منی که آیه‌ی تکرارِ بودنِ تو شدم
نبودنِ تو که پایان وُ انقضای من است

برای از تو سرودن، اجازه لازم نیست
که این قلمروِ شعرِ تو ادعای من است

دلم برای پریدن، دو بالِ کوچک داشت
که زیرِ چترِ تو امشب، خدا خدای من است

#ه_د_ی_ه_سلیمانی
#هدیه_سلیمانی

ارسال یک پاسخ