بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

در رگ های من/ فاطمه افتخاری

در من

زنی ست با هزاران پرنده و هزاران نغمه

زنی که آوایش را

هر پرنده به منقار می کشد به هرسوی

آوازها از زمین فراتر می رود

و انعکاسش همه ی هستی را در بر می گیرد

در مرداب؛ گلی می روید

کوهی فرو می ریزد

دریایی به خروش

می آید

قلبی زیر آوار می طپد

پرنده ها

شب هنگام باز می گردند

و در رگهای من

زنی که

هزاران آوا را بلعیده،

شب را

سحر می کند…!!

 

فاطمه افتخاری

نظرات بسته شده است.