بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سوگ پدر

سوگ پدر

پرکشيدى درغمت دل داغ ديد
بى حضورت ازهمه عالم بريد

زندگى بعدازتوديگرپوچ شد
غنچه هاى شاددل راغصه چيد

رفتى ودل جامه را برتن دريد
رفتى واشک غمم هردم چکيد

آه دیگر برکه باید نازکرد
دست پرمهرکه رابرسرکشيد؟

کاش برگوشم دوباره اى پدر
ازقدمهايت صدائى ميرسيد
#نسرین_حسینی

ارسال یک پاسخ