بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سی ویژگی فرد با فرهنگ/ دکتر محمود سریع القلم

سی ویژگی فرد با فرهنگ/ دکتر محمود سریع القلم

1- وقتی از نقل قولی اطمینان ندارد آن را بازگو نمی کند؛

2- وقتی از پشت میزی بلند می شود، صندلی را سرجای خودش می گذارد؛

3- اطراف او ، مملو از افراد توانا و بهتر از خودش است؛

4- به بزرگ تر از خودش نمی گوید: موفق باشید؛

5- در دست دادن، منتظرمی ماند تا بزرگ تر دست دراز کند؛

6- قبل از آنکه در مورد نیات افراد قضاوت کند، از آنها سوال می کند تا پیش قضاوتی نکند؛

7- وقتی در روبروی او، فردی صحبت می کند موبایل خود را چِک نمی کند؛

8- درخمیرمایۀ فرهنگی و اصالت خانوادگی او ، حتی در بدترین شرایط، دشنام تعطیل است؛

9- چون روان انسان را می فهمد به کسی نمی گوید: بی سواد. می گوید: دانش خود را در این رابطه غنی تر کنید بهتر است؛

10- با کسانی که با او متفاوت هستند، مدارا می کند؛

11- اگر حتی پنج دقیقه به قرار خود دیر برسد، اول عذرخواهی می کند بعد صحبت را شروع می کند؛

12- با فردی که نادان است کم صحبت می کند؛

13- تا همه دور سفره ننشسته اند، خوردن را شروع نمی کند؛

14- هشت حلقۀ دوستان و آشنایان او بر اساس راستگویی و صدق تنظیم شده اند؛

15- با حلقه های یک و دو، با کنایه صحبت نمی کند؛

16- در استفادۀ دقیق از واژه ها، به شدت اقتصادی است و برگفتار خود تسّلط دارد؛

17- در آشامیدن و غذا خوردن، سرو صدای او بسیار بسیار کم است؛

18- در اتوبوس و مترو، بار یا کوله پشتی خود را جلو می گیرد تا به سَرو صورت و تَن مردم نخورد؛

19- پنج برابر صحبت کردن، سکوت می کند؛

20- نسبت به ناجوانمردی ها ، اول خویشتنداری می کند ادامه پیدا کرد ارتباط را صفر می کند؛

21- بدون اجازه، تلفن فردی را به دیگری نمی دهد؛

22- وقتی پخته تر می شود، از ”من“ کمتر استفاده می کند؛

23- آن دسته از اطرافیان خود را که بهتر نمی شوند، غربال می کند؛

24- برای بهبود اندیشه، شخصیت و رفتار خودش، حداقل یک ساعت در روز وقت می گذارد؛

25- همیشه در کیف خود، کتابی با مقوای علامت برای مطالعه دارد؛

26- چون تاریخ خوانده و مرتب می خواند کمتر گلایه می کند؛

27- به کسانی که از قدرت، بیشتر فاصله می گیرند، بیشتر احترام می گذارد؛

28-  زبان بدن و به خصوص چشم او، پر از معناست؛

29- رفتاراجتماعی او، معرف استغنای اوست؛

30- مهم ترین ویژگی او این است که دیگران نسبت به کلام و عمل او نگران نیستند.

 

 

ارسال یک پاسخ