بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شبیه کفتری خسته/ فاطمه سادات علوی نیا

شبیه کفتری خسته/ فاطمه سادات علوی نیا

زدی بر صید خود ویرانه کردی آشیانش را

بریدی از جفا در کام محبوبت زبانش را

 

چرا این روز ها حال مرا اصلا نمی فهمی

من آن رنگین کمانم که ندیدی آسمانش را

 

شبیه کفتری خسته پریدم در هوای تو

نخواندی از نگاهش یک نظر راز نهانش را

 

به خود گفتم بیایی تا ابد خواهان من باشی

زدم فالی وصدها بار بوسیدم دهانش را

 

قسم دادم به حق مهربان شاخه نبات او

که با من فاش سازد ماجرا و داستانش را

 

“زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست”

چنین آمد که دانستم برای خود گمانش را

 

دل #سادات می لرزد شب سرمای تنهایی

که بر باد فنا دادی تمام آرمانش را

فاطمه سادات علوی نیا

ارسال یک پاسخ