بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شعر یعنی…/جلیل احمد نهیک فلاح

شعر آمد رونق اوج سخن هم خرام عطر گویای سخن

شاعران خوش نغز و موزون گفته اند

در گفتار دری را سفته اند

 

شعر آمد رونق اوج سخن

هم خرام عطر گویای سخن

 

شعر دریایی‌ست از مستی و جوش

تلخ چون صهبا و شیرین همچو نوش

 

شعر امواج کلام پر گهر

یا که فریاد خموش پشت در

 

شعر باشد انعکاسِ از صدا

یا که الهامِ خدا در قلب ما

 

شعر پرواز پر پروانه هاست

نشئه‌ای از باده‌ای میخانه هاست

 

شعر عطر رنگ و بوی زندگی‌ست

جوهر انگیزه و بالندگی‌ست

 

شعر بنیاد خیال است و صور

هم به دل آهنگ دارد هم به سر

 

شعر یعنی لحظه‌ای کیفِ شراب

مستیِ مستانه‌ای امواج ناب

 

انفعالات و مبادی یار شعر

هم غنا و هم غنایی کار شعر

 

شعر استاد تحرک پیشه است

بر قلوب توده ها اندیشه است

 

واژه ها را سوی معنی میبرد

آه مجنون سوی لیلا میبرد

 

شعر پیوند نگاه آشناست

بازگوی ناله ها و درد هاست

 

شعر پیوند جلال است و جمال

گاه باشد ترجمان شور و حال

 

شعر لبخند انارستان بوَد

جوشش خمخانه‌ای مستان بوَد

 

شعر لذت های افطاری بوَد

لحظه‌ای فتح و جهانداری بوَد

 

شعر آهنگ نیاز زندگی‌ست

نغمه های پر طراز زندگی‌ست

 

شعر بر گل‌بته ها لبخند ناز

ماجرای عشق و برهان و نیاز

 

شعر شوری از هزارستان بوَد

جوششی دارد که کارستان بوَد

 

شعر بیتابی روح آدمی‌ست

سنبل مجد و شکوه و باهمی‌ست

 

شعر باغی از بهار پر گلاب

کیف ساغر داغ لاله دُر ناب

 

شعر یعنی خشم و ناز دلبران

گاه تاب و گاه ناب و گه بیان

 

شعر طوفان و نمود موج هاست

رقص آهنگ سخن در اوج هاست

 

شعر تاج خسرو روشن ضمیر

جوش خورده در خروش جوی شیر

 

شعر تصویر حضور صد چمن

لاله هایش شرح داغ انجمن

 

جلوه‌ای رنگین کمان راز ها

نم نمِ باران و اوج ناز ها

 

شعر درد مردم سازنده است

ذوق های جنبش بالنده است

 

شعر یعنی خیزش اشک دل است

پیک فطرت راز دل را حامل است

 

شعر فکر است و بیان فلسفه

جلوه‌ای عرفان و جان فلسفه

 

شعر شور عاشقی دارد به جان

وانمود اشتیاق بیدلان

 

هم زلال تشنه کامان میشود

تشنه کامان را دل و جان میشود

 

شعر اسراری که ناید بر زبان

گر بیاید آنزمان دانی از آن

 

شعر فوز است و نهیک است و فلاح

سرعت برق است و انوار صلاح

 

شعر اعجاز سخن باشد به جام

کیف صد میخانه دارد والسلام

 

شاعر: جلیل احمد نهیک فلاح

نظرات بسته شده است.