بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شماره 105 هفته نامه سبزمنش

شماره 105 هفته نامه سبزمنش(ارگان نشراتی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش) با سروده­های شاعران:(افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان، هندوستان، عراق و سویدن) منتشر شد...

شماره 105 هفته نامه سبزمنش(ارگان نشراتی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش) با سروده­های شاعران:(افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان، هندوستان، عراق و سویدن) منتشر شد…

Www.sabzmanesh.net

sharefi

[email protected]

Sabz.manesh  =انستاگرام

sabzmanesh786= تلگرام

بنیاد جهانی سبزمنش= فسبوک

  0093700720953 = واتساپ

ارسال یک پاسخ