بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

عبدالجبار سروش عضو شورای موسسین بنیاد جهانی سبزمنش/ تاجیکستان

عبدالجبار سروش عضو شورای موسسین/ تاجیکستان

عبدالجبّار سروش، شاه احمدی در روستای اِسْکادَرِ استان سُغْدِ کشور تاجیکستان ٢٤ فروردین سال ۱۳٤٦ در خانواده‌ی آموزگار تولد شده. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه‌ی روستا گرفته سپس در دانشگاه آموزگایِ شهر خُجَند در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی  تحصیل کرده است. سروش، پس از خطم دانشگاه در بخش “بنیاد زبان فارسی تاجیکی”، در مجله‌ی “خُجَند”، دانشگاه آموزگاری شهر خجند، و چهار سال است که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه کار می‌کند. او در فاصله‌ی ٢٠ سال “فرهنگ اشعار کمال خجندی” را تالیف کرد که در نسخه‌ی کامل آن به ١٧ هزار واژه و تعبیر‌های اشعار کمال خجندی شرح نوشته شده است. فرهنگ در سال ۱۳٩٤ در نشریات “خراسان” در شهر خجند انتشار شد. همچنین با پیشگفتار و تصحیح سروش با حروف تاجیکی و فارسی “دیوان کمال خجندی” سال ۱۳٩٤ در نشریات “خراسان”  در شهر خجند به چاپ رسید.

۱٤مجموعه‌ی اشعارسروش: “فریاد سلسله‌ی خاموشی” (سال ۱۳٧٧، نشریات“خراسان”، شهر خجند)، “سیماب محبوس” (سال ۱۳٧٨، نشریات“ناشر”، شهر خجند)، “صلیب سفید” (سال ۱۳٧٩، نشریات“نرگس”، شهر خجند)، “جزیره‌ی تنهایی” (سال ۱۳٨٩، نشریات“ادیب”، شهر دوشنبه)، “بشنو از نی…” (سال ۱۳٩٢، نشریات“ناشر”، شهر خجند)، “درخت سپیده و آیینه” (سال ۱۳٩٥، نشریات“خراسان”، شهر خجند، با خطّ فارسی) “مُهر مهر” (سال ۱۳٩٦، نشریات“ناشر”، شهر خجند)، “شبنم نَفَس” (سال ۱۳٩٦، نشریات“ناشر”، شهر خجند)، “فریاد یادها” (سال ۱۳٩٧، نشریه‌ی دانشگاه آموزگاری خجند “نور معرفت”)، “عشق از سوی خداست” (سال ۱۳٩٨، نشریه‌ی دانشگاه آموزگاری خجند “نور معرفت”)، “شیرین من! شیرین!” (سال ۱۳٩٩، نشریه‌ی “خردگان” در ایران)، “کاروان، راه، مرغزار، آهو” (سال ۱۳٩٩، نشریات“ناشر”، شهر خجند)، “شعر من شرین” (سال ۱۳٩٩، نشریه‌ی “ادیب”، شهر دوشنبه) و “رشته‌ی ٢٠ باران” (سال ۱۴۰۰ در افغانستان) منتشر گردیده. سروش، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی “به نام کمال خجندی” (تاجیکستان، سال ۱۳٨٤)، جایزه‌ی ادبی “به نام میرزا تورسون زاده” (تاجیکستان، سال ۱۴۰۰) و جایزه‌ی “کلک زرین” (افغانستان، سال ۱۴۰۰) می باشد. آقای سروش اکنون در کنار مشغولیت رسمی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه، از جمع اعضای موسسین بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش  محسوب میگردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.