بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

عجب دنیای بی رحمی/ مجید کرمزاده (سالک)

عجب دنیای بی رحمی غمش برغم بیافزاید

عجب دوران تاریکی که شب هایش بیاراید

 

نفس ها حبس در سینه، تلنباری پراز کینه

گلوها خسته از دادی که فریادش نمیاید

 

همه خسته، همه رنجور از دردی که میبارد

همه بر حال یکدیگر چنین بهتی نمی شاید

 

نشانی کَس نمیداند ز عیاران گمنامی

کسی را بر کسی دیگر، دگر رحمی نمیاید

 

به سوگ عشق ماندن ها سیه پوشان ماتم ها

به زار و دار این دنیا دگر دیری نمی پاید

 

شده اسبی بدون زین، کشد زیرش به رسم کین

عجب دنیای بی رحمی غمش بر غم بیافزاید

مجید کرمزاده (سالک)

 

ارسال یک پاسخ