بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قامت زیبا/ آزاده مسلم/ اوزبکستان

در صفحه ی دل صورت زیبات کشیدم

ای سرو سهی، قامت رعنات کشیدم

 

پرواز بکردم، به فلک بال کشادم

وقتی که خیال قد بالات کشیدم

 

رسام نبودم، رخ تو کرد مصور

در پیش نظر روی دل آرات کشیدم

 

شهد و شکر وصل ترا تجربه کردم

چون خال لب لعل شکرخات کشیدم

 

اجزای جمالت به قلم دادم و اما

گفتن نتوانم: دل دریات کشیدم…

 

نظرات بسته شده است.