بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

پشت در دیواریست/ سودا شیر محمدی، عضو فعال سبزمنش

این دل ساده اگر مستحق بیزاریست

عشق پیجیده تر از نقشه ی هر معماریست

 

ورق دل به من افتاد ولی می دانم

آخر بازیمان باختنم اجباریست

 

من به دنبال تو دائم پیِ مرحم بودم

نسخه های تو فقط زخم زبانی کاریست

 

قلب من گرچه ترک های بیابان دارد

در رگم خاطره ی آبیِ دریا جاریست

 

در دبستان وفا مشق نوشتم اما

پشت درهای همین مدرسه هم دیواریست

سودا شیر محمدی، عضو فعال سبزمنش

ارسال یک پاسخ