بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

چاپ سیصد قصیده فارسی در ترکیه

چاپ سیصد قصیده فارسی در ترکیه

به گزارش سبزمنش، قصیده مرآت الصفای خاقانی شروانی به مطلع «دل من پیر تعلیم است و من طفل دبستانش» در حکمت و تکمیل نفس،از بهترین قصاید زبان فارسی است که شاعران پس از خاقانی بیش از سیصد قصیده به اقتفا و تتبع آن سروده اند. آخرین استقبال از این قصیده را پروفسور حسن امین فیلسوف، ایرانشناس و شاعر معاصر ایرانی و دبیرکل علمی پژوهشی بنیاد جهانی سخن گستران سبز منش سروده است.

چاپ سیصد قصیده فارسی در ترکیه
چاپ سیصد قصیده فارسی در ترکیه

سیدرضا باقریان موحد، در کتابی با عنوان « پیر تعلیم»، اصل قصیده خاقانی و نظیره پروفسور امین را همراه سیصد قصیده دیگر در تتبع این قصیده شینیه خاقانی اثر دویست تن از شاعران کشورهای مختلف جهان از جمله مرحوم محمدعلی انصاری قمی، منتشر کرده است.

گفتنی است که این کتاب درپی برگزاری همایش مخطوطات مشرق زمین، به وسیله مجمع ذخایر اسلامی و با همکاری اورینتال کمپانی ترکیه در استانبول به چاپ رسیده است.

ارسال یک پاسخ