بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

گروس عبدالملکیان؛ از نصب شعر در متروی لندن تا دریافت لوح افتخار از (بنیاد جهانی سبزمنش)

گروس عبدالملکیان؛ از نصب شعر در متروی لندن تا دریافت لوح افتخار از (بنیاد جهانی سبزمنش)

به گزارش سبزمنش، دکتر بسم الله شریفی(مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش)؛ گروس عبدالملکیان(شاعر پارسی سرای ایران بزرگ فرهنگی) را در یک نامه تبریکی(شاعر برجسته) خواند و برایش لوح افتخار بنیاد جهانی سبزمنش را اهدا نمود.
دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سبزمنش در نامه اش نوشته است:

گروس عبدالملکیان؛ فارسی سرای که افتخار آفرید

از طریق رسانه ها اطلاع حاصل نمودم که شعر گروس عبدالملکیان( شاعر پارسی سرای ایران بزرگ فرهنگی) مانند اشعار شخصیت های برازنده و فخرآور پیشین این خطه تاریخی، مورد توجه قرار گرفته و در متروی لندن در یک پروژه فرهنگی نصب گردیده است.
اینجانب به عنوان مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش به نمایندگی از هییت رهبری این نهاد جهانی، این درخشش نیکو را به شخص آقای گروس عبدالملکیان و به تمام فارسی زبانان جهان خجسته میگویم.
بنیاد جهانی سبزمنش در مقام پاسدار واقعی زبان و ادبیات فارسی و حامی معنوی فارسی سرایان جهان بر خود لازم میداند در کنار فرخنده خواندن این خبر ارزشمند، از آقای عبدالملکیان به عنوان(شاعر برجسته) یاد نماید و لوح افتخار بنیاد جهانی سبزمنش را با پاس درخشندگی اش به وی اهدا نماید.

با مهر و ارادت
بسم الله شریفی
مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش

گروس عبدالملکیان؛ از نصب شعر در متروی لندن تا دریافت لوح افتخار از (بنیاد جهانی سبزمنش)
گروس عبدالملکیان؛ از نصب شعر در متروی لندن تا دریافت لوح افتخار از (بنیاد جهانی سبزمنش)

گفتنی است این شعر آقای عبدالملکیان در یک اقدام فرهنگی در مترو شهر لندن به زبان انگلیس نصب شده است و آقای عبدالملکیان پیش از این نیز از نشانی های مختلف افتخاری آفرینی داشته است:
آخرین پرنده را هم رها کرده ام
اما هنوز غمگینم
چیزی
در این قفس خالی هست
که آزاد نمیشود

ارسال یک پاسخ