بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

گیسو/ بهروز قاسمی- رها(عضو محترم بنیادجهانی سبزمنش)

گیسو/ بهروز قاسمی- رها(عضو محترم بنیادجهانی سبزمنش)

گیسو که بر هم میزنی، جانم پریشان می شود
با غمزه و طنازی ات، در سینه طوفان می شود

از کوی تو بوی خوشی، بر دشت جانم می رسد
حسی نجیب و دلنشین، در دل نمایان می شود

پر می شود با یاد تو، شب‌های شعر و عاشقی
تا رونمایی می کنی، صبحم درخشان می شود

گل بوسه بر لب میزنی،جان را هوایی می کند
ازدل که میخندی لبم،بی وقفه خندان می شود

گل‌های عشق و زندگی، در گلشن جانم بکار
در زیر پای دلبرم، جانم‌گلستان می شود

با زهر چشمت لحظه ای، تا مرز اغما می روم
با هر تبسم بیگمان، شوقم دو‌چندان می شود

مویت بروی شانه ات،گاهی«رها»کن بی دلیل
با هر تماشا صورتم، لبریز باران می شود
‍ بهروزقاسمی_رها

ارسال یک پاسخ