بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

یک‌طرف/ دکتر محمد نورنیا

یک‌طرف/ دکتر محمد نورنیا

ابهام قصد و دوری مقصود، یک‌طرف

بر شانه، بار لحظه‌ی بدرود یک‌طرف

با صد هزار پیچ‌وخمش آمدن کنار

دور و دراز رفتن این‌رود یک‌طرف

این خرمنی که خشک‌ترین‌هاش سوخت، کی

دامن کشیده می‌رود از دود یک‌طرف

یک‌سو اگر که حسرت بی‌دست‌وپایی‌اش

دست دراز، جانب معبود یک طرف

بیش از سرِ خمیده، درون‌کوب کرده است

پیشانی دروغ فلک‌سود یک‌طرف

خود را گذاشت مرد به جایش به پیش باد

یک ابر، تند تند روان بود یک طرف

دیدی چقدر هر طرفی پر گشوده‌ایم

دروازه‌ی افق شده مسدود آن‌طرف؟

نظرات بسته شده است.