بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

بختِ مشوش/ عبدالغفار آهنگ هفشجانی

بد به دل راه ندادم و مرا دار زدند

دوستانی که بمن تهمت بسیار زدند

 

انعکاس­یست ازین کوه که بر می‌گردد

هرچه زخمی که برین پیکر اسرار زدند

 

اول و آخر این مرحله از بخت بد است

نه درآن حرف و حدیثی که به تکرار زدند

 

در شگفتم من ازین بختِ مشوش که چرا

نام من را به بدی در همه جا جار زدند

 

گُر گرفته‌ست وجودِ من و دل شاهد باش

آخرالامر من و شعر مرا دار زدند

 

عبدالغفار آهنگ هفشجانی عضو فعال بنیاد جهانی سبزمنش

نظرات بسته شده است.