بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

زورق شکسته/ علاءالدين مهاجرزاد

ای اجنبی، زخطه ی شیران گذر مکن
بر سرزمین رستم دوران سفر مکن

پا را مکن دراز، دیگر از گلیم خویش
با هر بهانه تیغ ستم، تیز تر مکن

روزی رسد فرا که بگیرد گلوی تو
جور و جفا به حق و حقوق بشر مکن

صد پاره گردد آب مگر باز آشناست
بیهوده قوم و دین وزبان را سپر مکن

آن آرزو به گور بری، آنچه خواهی اش
خود را به کام مرگ، تو نزدیک تر مکن

این زورق شکسته به ساحل نمی رسد
برگرد و بی گمان به قفایت نظر مکن
علاءالدین مهاجر زاد

نظرات بسته شده است.