بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

چرا بهشت نرفته عذاب باید خورد؟/ عاطف کابلیان

برای دیدن‌ات ای ماه! تاب باید خورد

ز روی چشمه‌ی شب ماهتاب باید خورد

 

تو خشم را سر آتش رسانده‌ای، امّا

چرا بهشت نرفته عذاب باید خورد؟

 

لبان تو به دو تا مرچ سرخ می‌مانند

پس از گرفتن آن زود آب باید خورد

 

نگاه تو به دل‌ام آتشی به پا کرده‌ست

که سالیان درازی کباب باید خورد

 

نمانده هیچ خماری به زندگی به سرم

به شیشه‌های پشیمان، شراب باید خورد

 

ترا همیشه به پایان خواب می‌بینم

تمام عمر دگر قرص خواب باید خورد

 

عاطف کابلیان

 افغانستان

 

ارسال یک پاسخ