بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

کتاب(حمایت ازمیراث فرهنگی درقوانین افغانستان واسناد بین الملل) منتشر شد

یک خبرخوش و فخرآفرین!
چاپ و نشرکتاب(حمایت ازمیراث فرهنگی درقوانین افغانستان واسناد بین الملل) را به مؤلف کتاب(دکتر بسم الله شریفی) و همه دوست‌داران فرهنگی خجسته باد می‌گویم!
https://www.sabzmanesh.net/wp-content/uploads/2022/06/کتاب-حمایت-از-میراث-فرهنگی…-تکمیل۲٫pdf
چنانچه به همه هویدا و آشکار است میراث فرهنگی ازجمله اموال ارزشمندیست که نه تنها به یک ملت بلکه به همه بشریت متعلق است وعدم حمایت از این اموال باارزش موجب فقر کلیه ملل جهان می‌گردد.
و فهماندن بخشی کثیری ازمردم درمورد ارزش های پسندیده میراث های فرهنگی نیاز مبرم وتحقیق ژرف را نیاز¬مند است.
رابطه علم حقوق واسناد بین المللی بامیراث های فرهنگی یک رابطه¬ای یکسو ویکطرفه نیست بلکه این مفاهیم وارزش ها نهفته در میراث فرهنگی، حاصل حیات طولانی ملیت¬های دنیا درطول تاریخ وایجاد مدنیت¬ها ومتحول شدن بشر و دانستن اهمیت باستان شناسی تاریخ شناسی، زیبایی شناسی و جامعه شناسی مربوط است.
دراین کتاب بطور اختصاصی پیرامون حمایت ازمیراث های فرهنگی در روشنایی اسناد بین الملل وقوانین نافذه ی افغانستان واین که تاحال چه راهکار های دراین زمینه ها صورت گرفته وصورت باید بگیرد تحقیق همه جانبه وکلی انجام شده است.
کتاب (حمایت از میراث فرهنگی درقوانین افغانستان واسناد بین الملل)اثر ارزشمند جناب بسم الله شریفی(شاعر، نویسنده، فعال رسانه‌ای، ماسترحقوق بین الملل عمومی، دانشجوی سال اخیر مقطع دکتورا درعلوم سیاسی، موسس ودبیر کل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش) درسال جاری ۱۴۰۰هجری خورشیدی با اخذ مجوز رسمی نشر باهمکاری بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش به شمارگان۱۰۰۰ جلد در انتشارات زرین مهر باخط وصحافت زیبا در ۱۲۴ صفحه قطع رقعی منتشر گردیده است.
کتاب با ارزش وخواندنی (حمایت از میراث فرهنگی درقوانین افغانستان واسناد بین الملل) مشتمل بر پنج بخش بوده که بخش نخست در راستای کلیات تحقیق واهمیت وضرورت تحقیق، سابقه و پیشنه تحقیقات انجام شده، اهداف و تحقیق وفرضیه ها وسوال های تحقیقی وروش اجرایی تحقیق می¬باشد. بخش دوم وسوم مفاهیم ومبانی تحقیق تعاریف وهمچنان مبانی ارزشمند قانونی وحفظ پژوهش ومعرفی میراث فرهنگی درحقوق بین الملل وقوانین افغانستان را احتوا می¬کند .
دربخش چهارم نویسنده به ضوابط حفاظتی وجزایی میراث فرهنگی افغانستان پرداخته و ان را درطی سه مبحث جداگانه معرفی می¬نمایید.
بخش پنجم این تحقیق به حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل وسازمان های بین المللی اختصاص یافته همچنان نویسنده درلابلای این تحقیق ارزشمند پیرامون حمایت ازمیراث های فرهنگی در حقوق بین الملل تاریخچه وحمایت ازمیراث فرهنگی درقوانین افغانستان.
میراث فرهنگی درکود جزای افغانستان، پیشینه وزارت اطلاعات وفرهنگ، ضوابط حفاظتی وجزایی میراث فرهنگی درافغانستان،
حمایت ازمیراث فرهنگی درحقوق بین الملل وسازمان های بین المللی کنوانسیون مربوطه به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت وجلوگیری ازورود صدور وانتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی ۱۹۷۰ م یونسکو ….
این کتاب با ذکر موخذها ونتیجه گیری و پیشنهادات ارزشمند بربنیاد ومدارک معتبر بین المللی نگاشته شده است.
مطالعه این کتاب باارزش را به علاقه¬مندان به ویژه آنان که به میراث های فرهنگی وسرگذشت تمدنهای مختلف حیات انسانی که سهم والای در ساختار مدنیت بشری داشته وتحولات اجتماعی را از الزامات روشنگرانه وبه دیده ی ژرف می¬نگرند توصیه می-نمایم.
باید تذکر داد: این کتاب هفدهمین کتاب آقای بسم الله شریفی است که از نشانی او منتشر می‌شود، امیدوارم به زودی شاهد چاپ سایر اثار¬شان هم باشیم و فضای فرهنگی را با خواندن کتاب¬های ارزشمند جناب دکتر بسم الله شریفی و شخصیت های قلم بدست دیگرعطر آگین سازیم.
با حرمت رنا مقتدر

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.