بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

گلوی بريده‌ی درخت/ سمیه بحر کاظمی”آرزو” عضو فعال بنياد جهانی سبزمنش

گلوی بريده‌ی درخت/ سمیه بحر کاظمی"آرزو" عضو فعال بنياد جهانی سبزمنش

همه رفته اند
ایا پرنده ای پیدا خواهد شد
در گلوی بریده ی درخت
تخم بگذارد؟!
بگو بغض ها
چقدر دیگر روی پاهایشان  بلند شوند
تا افتاب
برای بذرهای فراموش شده
دست تکان بدهد

ارزو

ارسال یک پاسخ