مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

غزل

درین بخش غزلیات سبزمنش را مرور می فرمایید!

مهتاب/ شریف منصور

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم نه، بی تو مهتاب کجا بود، همه شب بود و سیاهی همه تاریکی و اندوه، غم تو به سینه چون کوه همه جا رنگ…

وطنم/ ولی محمد باور

وطنم باغ و بهشت است خـــرابش نکنید گرچه ویران شـده ویرانه خـطابش نکنید این وطن خانه ی اجدادو نیاکان شـماست هیــچگاه لانه ی بیــــگانه…

چشم مداوا/ نسرین حسینی

چشمِ مداوا با تو باز این دل من میل کلیسا دارد جذبه ی مریم و هم معجز عیسا دارد دل در آھنگ کلیسایی خود، باز نشان از صدای…

افسون/ عباس خوش عمل کاشانی

عمری است که سرگشته و مجنون تو هستم ای عشق! بلا دیده ی دلخون تو هستم هر چند که از دام توام نیست رهایی حرف از گله ای نیست که ممنون تو…