بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

زندگی

بدتر از خوبیِ لغزندگی برف
نمِ کفشی است که در پا جریان دارد
زندگی را اگر از دیده ی عاقل نگری
چشم خود را باید از جور بی مهران بست
زندگی راز شادی پیکر مستان نیست
غم بی تابی بیداران است
یا قرنطینه شدن میان علف هرزها
خوشه ای ناز باید
یا که مثل تبری تیز
ریشه ای ویران کرد،
زندگی را
باید آرام نوشت
تا که از سراشیبی ها
سرخوش از باد به هر سو نرویم،
زندگی را
باید از نان نوشت
باید از درد!
شاید هم
زندگی را
از ظلم شبانه گذری کرد
و از آب نوشت.
زندگی ،،،،کتاب سلام صبح ،،،،صفحه ۷۷
ارسال یک پاسخ