بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

راه گم كرده/ دکتور شیرشاه شهاب یوسفزی

راه گم كرده
نه تو ديوانه چناني كه حكيمانه بيايي
نه هوشيار چنيني كه چو ديوانه بيايي
نه من آن صورت عشقم كه بفرياد بخواهم
نه تو آن آيهء مهري كه خموشانه بيايي
نه سليمانِ جهانم كه فرستم له و لشكر
نه تو بلقيس زماني كه عروسانه بيايي
نه آفتاب ِ زمانم كه شعه شعه فشانم
نه تو آن ماهء تمامي كه سرِ خانه بيايي
نه من آنم كه شرف را به قدمهاي تو ريزم
نه تو آن رنگ حيايي كه شريفانه بيايي
نه من افتاده فقيرم كه طلب كنم به خجلت
نه تو ايستاده اميري كه شجاعانه بيايي
چه كنم پس چه نمايم تو بگو شيخ محبت
تو مگر چاره نمايي كه تو رندانه بيايي
راه گم كرده شهابم به سه راهه روانم
يا خدا يا كه عدم يا كه تو يكدانه بيايي
دکتور شیرشاه شهاب یوسفزی

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.